Ateliér samostatně projektující pod tímto názvem od roku 1995. Firma se zabývá projektováním staveb, návrhy a realizací interiérů, Vše s ohledem na zásady Feng Shui. Ateliér dává důraz především na funkčnost, jednoduchost a vysokou estetickou úroveň projektů staveb i interiérů. Předností firmy je komplexnost řešení stavby, od umístění stavby přes projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení, projekt interiéru až po realizaci, zajištění dodávky typového nábytku a dokumentaci a zajištění výroby atypického designového nábytku.

NÁVRHY STAVEB
architektonická studie
dokumentace pro stavební řízení
zastupování klienta při územním a stavebním řízení
řešení staveb a jejich umístění podle zásad Feng-Shui

NÁVRHY A REALIZACE INTERIÉRŮ
výtvarná studie interiéru
realizační projekt
zajištění dodávky sedacího a atypického nábytku
výběr a dodání výtvarných prvků a dekorací interiérů
řešení interiéru z hlediska harmonie osobnosti člověka s prostředím podle zásad Feng-Shui